Priyanka Gandhi to flag off ‘Pratigya Yatra’ from Barabanki on Oct 23